§ 1 Postanowienia ogólne.

1. W Polityce Prywatności określone zostaną zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego anncos.ch zwanego dalej Anncos.

2. Właścicielem sklepu i jednocześnie administratorem danych jest firma Anna Banaszkiewicz Anncos, UID: CHE-274.830.308.

3. Dane osobowe zbierane przez Anncos za pośrednictwem sklepu internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

4. Anncos dokłada wszelkich starań do uszanowania prywatności Klientów odwiedzających sklep internetowy oraz zapewnienia należytego bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

§ 2 Rodzaj przetwarzanych danych.

1. Anncos zbiera informacje dotyczące osób fizycznych lub prawnych, zwanych dalej łącznie Klientami.

2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

 a) rejestracji konta w sklepie internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

 b) składania zamówienia w sklepie internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

 c) subskrypcji biuletynu informacyjnego zwanego Newsletter’em, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

 d) korzystania z usługi formularza kontaktowego w sklepie internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

 e) korzystania z usługi zamieść opinię, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3. Podczas rejestracji konta w sklepie internetowym, Klient podaje:

 a) adres e-mail;

 b) imię;

4. Podczas rejestracji konta w sklepie internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient ma obowiązek zadbać o to, aby hasło dostępu do jego konta było znane tylko i wyłącznie jemu samemu. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §6.

5. W przypadku składania zamówienia w sklepie internetowym, Klient podaje następujące dane:

 a) imię i nazwisko;

 b) dane adresowe:

 a. kod pocztowy i miejscowość;

 b. ulica wraz z numerem domu/mieszkania;

 c. kanton.

 c) adres e-mail;

 d) numer telefonu.

6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

 a) firmę Przedsiębiorcy;

7. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój adres e-mail.

8. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Klient podaje następujące dane:

 a) adres e-mail;

 b) imię i nazwisko;

 c) numer telefonu.

9. W przypadku skorzystania z usługi zamieść opinię, Klient podaje następujące dane:

 a) imię i nazwisko.

10. Podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, a w szczególności adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

11. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, wykonanych w sklepie internetowym. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (Ułatwienie korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług).

12. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w sklepie internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (Ustalenie, dochodzenie egzekucji roszczeń oraz obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi).

13. Przekazanie danych osobowych do Anncos jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego.

14. Niepodanie określonych w formularzach danych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację i założenie konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

15. Anncos nie zbiera żadnych danych wrażliwych od swoich Klientów. Dane wrażliwe są wyszczególnione w art. 9 RODO.

§ 3 Udostępnianie oraz przechowywanie danych.

1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Anncos przy prowadzeniu sklepu internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Anncos co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

 a) Podmioty przetwarzające: Anncos korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Anncos. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w sklepie internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;

 b) Administratorzy: Anncos korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie. Tacy dostawcy sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych.

2. Dane osobowe Klientów przechowywane są:

 a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Anncos tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Anncos i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

 b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Anncos tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

3. W przypadku dokonania zakupu w sklepie internetowym, dane osobowe mogą być przekazywane firmie Schweizerische Post CH AG (CHE-435.551.225) z siedzibą w Bernie, świadczącej usługi dostawy przesyłek pocztowych;

4. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system Paypal, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności firmie Paypal Holdings Inc. z siedzibą przy 2211 North First Street San Jose, California 95131, USA.

5. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system Stripe, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności firmie Stripe Inc. z siedzibą przy 185 Berry Street #550, San Francisco, California 94107, USA.

6. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system TWINT, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności firmie TWINT AG z siedzibą przy Stauffacherstrasse 41, 8004 Zürich, Szwajcaria.

7. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania sklepu internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.

8. W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail Anncos będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w sklepie internetowym.

9. W przypadku skierowania żądania Anncos udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym.

§ 4 Cookies.

1. Sklep internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Anncos na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej sklep internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Anncos produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających sklep internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w sklepie internetowym.

2. Anncos wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.

 b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

3. Anncos wykorzystuje cookies własne w celu:

 a) identyfikowania Klienta w sklepie internetowym i zapewnienia sesji Klienta w sklepie internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

 b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze strony internetowej sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

4. Anncos wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

 a) popularyzacji sklepu internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);

 b) popularyzacji Sklepu za pomocą serwisu społecznościowego instagram.com (administrator cookies zewnętrznego: Instagram Inc. z siedzibą w USA);

 c) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów sklepu internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze sklepu internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

6. Anncos może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej sklep internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez Anncos przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu sklepu internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści sklepu internetowego.

7. Sklep internetowy może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych. Anncos nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 5 Prawa osób, których dane dotyczą.

1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

 a) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Anncos.

 b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.

 c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Anncos zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

 d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Anncos może świadczyć jedynie za zgodą.

2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.

 a) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Anncos przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Anncos, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności sklepu internetowego oraz ułatwienie korzystania ze sklepu internetowego, a także badanie satysfakcji.

 b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.

 c) Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Anncos nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.

 a) Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

 b) Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

 b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

 c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;

 d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

 e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Szwajcarii, któremu Anncos podlega;

 f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

 c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Anncos może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Szwajcarii, któremu podlega Anncos. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Anncos, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.

 a) Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Anncos nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

 b) Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

 a. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Anncos ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

 b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

 c. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 d. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Anncos, przetwarzając dane osobowe Klienta.

5. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.

 a) Klient ma prawo uzyskać od Anncos potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce wtedy Klient ma prawo:

 a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

 b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), oprawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Szwajcarię;

 c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

6. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO. Klient ma prawo do żądania od Anncos niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §7 Polityki Prywatności.

7. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO. Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Anncos, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Anncos bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

8. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Anncos spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 20 dni roboczych po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań Anncos nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu 20 dni roboczych, spełni je w ciągu kolejnych 20 dni roboczych informując Klienta uprzednio w terminie 20 dni roboczych od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

9. Klient może zgłaszać do Anncos skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

10. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 6 Zarządzanie bezpieczeństwem.

1. Anncos zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do konta Klienta w sklepie internetowym. Anncos stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.

2. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w sklepie internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, sklep internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Anncos nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie.

3. Anncos nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

§ 7 Zmiany Polityki Prywatności.

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Anncos poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 5 dni roboczych.

2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: info@anncos.ch

3. Data ostatniej modyfikacji: 3.07.2020

 

 

0
    0
    Twój koszyk
    Koszyk jest pusty